W sytuacji, gdy Suwalski Ośrodek Kultury musi gromadzić dane osobowe do realizacji swoich zadań statutowych, zawierania umów czy organizacji imprez, postępuje zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Suwalski Ośrodek Kultury, mieszczący się w Suwałkach przy ul. Papieża Jana Pawła II 5, reprezentowany przez Dyrektora Ignacego Ołowia, jest administratorem danych osobowych. Kontakt w tej sprawie możliwy jest pod adresem email: [email protected]. Dodatkowo, Inspektorem ochrony danych osobowych jest Dorota Skłodowska, dostępna pod adresem email: [email protected].

Cele przetwarzania danych obejmują:

  • Wykonywanie zadań Ośrodka i obowiązków prawnych, w tym umownych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • Realizacja interesów Ośrodka, takich jak zawieranie umów z partnerami, marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń czy tworzenie analiz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d RODO, art. 9 ust. 2 lit. i RODO oraz Ustawa z dnia 2 marca 2020 r.)

Przetwarzanie danych odbywa się przez czas niezbędny do wykonania zadań Ośrodka, przestrzegania obowiązków prawnych, a także do momentu, gdy mogą wystąpić konsekwencje prawne z tytułu nienależytego wykonania tych obowiązków. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia zarażenia koronawirusem.

Osobom, których dane dotyczą, przysługują prawa zgodnie z RODO, w tym dostęp do danych, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, wniesienie sprzeciwu, przenoszenie danych i cofnięcie zgody na ich przetwarzanie. Możliwe jest również wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe przekazywane są partnerom Ośrodka oraz innym podmiotom wspierającym jego działalność, w tym podmiotom z zakresu bezpieczeństwa epidemicznego, jak Główny Inspektor Sanitarny.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być warunkiem uczestnictwa w działaniach Ośrodka. Ich brak może uniemożliwić uczestnictwo w tych działaniach i wykonywaniu obowiązków prawnych, w tym umownych.

Źródło: https://soksuwalki.eu/

Archiwum: styczeń 2024