Współpraca z Polskim Biznesem na rzecz Odbudowy Ukrainy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, współpracując z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, rozpoczęło proces rekrutacji polskich przedsiębiorstw zainteresowanych udziałem w odbudowie Ukrainy po zakończeniu konfliktu.

Działania Wsparcia dla Uchodźców

Od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, Polska stała się schronieniem dla wielu uciekających przed konfliktem, w tym w miejscowościach takich jak Suwałki. Lokalne punkty pomocy zarejestrowały wsparcie dla znacznej liczby uchodźców.

Wsparcie z Niemiec dla Ukraińców w Suwałkach

Niemieckie miasto Waren zadeklarowało wsparcie finansowe dla Związku Ukraińców w Suwałkach, wyrażając solidarność i pomoc.

Schronienie dla Uchodźców w Suwałkach

W suwalskich obiektach zapewniono schronienie dla 509 osób uciekających z Ukrainy. Obecnie ponad 200 osób mieszka w pięciu wyznaczonych miejscach.

Bezpłatne Badania Medyczne dla Uchodźców

Firma Diagnostyka S.A. Laboratorium Medyczne zainicjowała akcję bezpłatnych badań laboratoryjnych dla uchodźców ukraińskich, dostępnych w Suwałkach.

Hala OSIR w Suwałkach – Tymczasowy Dom dla Uchodźców

Na polecenie Wojewody Podlaskiego, suwalska Hala OSIR zostanie przekształcona w tymczasowe miejsce pobytu dla uchodźców z Ukrainy.

Specustawa w Sprawie Pomocy Ukrainie

Sejm przyjął specustawę dotyczącą wsparcia ludności ukraińskiej, w której ważną rolę odegrają samorządy. Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz, aktywnie uczestniczy w jej wdrożeniu.

Dary dla Ukraińców w Suwałkach

W Suwałkach, coraz więcej Ukraińców znajduje schronienie. Zdecydowano, że część darów dostarczanych do hali Suwałki Arena zostanie przekazana potrzebującym bezpłatnie.

Informacja dla Uchodźców Ukraińskich

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała ulotki informacyjne, mające ułatwić uchodźcom z Ukrainy pierwsze kroki na terytorium Polski.

Transport Uchodźców z Ukrainy

Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz, wystosował apel do mieszkańców miasta o wsparcie w organizacji transportu dla uchodźców z Ukrainy.

Źródło: https://um.suwalki.pl/

Archiwum: styczeń 2024