W trosce o zapewnienie efektywnego kontaktu z osobami mającymi trudności w komunikowaniu się, Komenda Miejska Policji w Suwałkach, mieszcząca się przy ulicy Pułaskiego 26, oferuje specjalistyczne usługi tłumacza. Działania te są zgodne z ustawą o języku migowym i innych formach komunikacji.

Dostępne metody tłumaczenia obejmują Polski Język Migowy (PJM), System Językowo-Migowy (SJM) oraz Sposób Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN). Osoby uprawnione do korzystania z tej bezpłatnej usługi, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, powinny zgłosić swoje zapotrzebowanie na tłumacza, wskazując preferowaną metodę, co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą.

Zgłoszenia można dokonać na kilka sposobów: poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego online, wysyłając go e-mailem na adres [email protected], faksem pod numer +48 47 714 15 06, listownie na adres Komendy lub osobiście w Punkcie Recepcyjnym Komendy. W przypadku korespondencji listownej oraz w Punkcie Recepcyjnym należy oznaczyć kopertę wpisem „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

W sytuacji, gdy Komenda nie będzie w stanie zapewnić usługi tłumacza, zobowiązana jest do podania uzasadnienia odmowy oraz wyznaczenia nowego terminu realizacji usługi lub wskazania alternatywnych sposobów komunikacji. W przypadkach nagłych, zaleca się kontakt telefoniczny pod numerem 997 lub 112, bądź bezpośrednio z najbliższą jednostką Policji.

Pełen rejestr tłumaczy dostępny jest na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo, dla ułatwienia dostępu do informacji, na stronie umieszczono materiał video, który można obejrzeć po włączeniu obsługi JavaScript w przeglądarce.

Źródło: https://suwalki.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024