Współpraca Policji z Lokalnymi Władzami i Społecznością w Celu Prewencji Demoralizacji Młodzieży

W Filipowie, pod nadzorem aspiranta sztabowego Jóźwika Grzegorza oraz sierżanta Klausa Katarzyny, Policja intensyfikuje swoje działania w obszarze prewencji społecznej. Głównym obszarem zainteresowania jest rejon osiedla przy ulicy Fabrycznej, gdzie odnotowano przypadki demoralizacji młodzieży, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócania porządku publicznego oraz aktów wandalizmu.

Planowane Działania i Współpraca z Instytucjami

  • W styczniu przewidziano regularne kontrole problematycznych miejsc oraz reagowanie na ujawnione przestępstwa i wykroczenia.
  • W lutym odbędzie się spotkanie z ekspedientkami sklepu AN-TUR, mające na celu podniesienie świadomości dotyczącej sprzedaży alkoholu i papierosów.
  • Marzec i kwiecień zostaną poświęcone na rozmowy z mieszkańcami oraz organizację spotkań z GKRPA w Filipowie.
  • W maju planuje się kampanie informacyjne w Szkole Podstawowej w Filipowie.
  • Czerwiec będzie miesiącem wzmożonych kontroli i bezwzględnego reagowania na naruszenia norm prawnych.

Do działań zaangażowano także podmioty pozapolicyjne, takie jak UG Filipów, GKRPA, Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach oraz OSP Filipów.

W Nowej Pawłówce, pod nadzorem młodszego aspiranta Rafała Domańskiego, skupiono się na problematyce grupowania się młodzieży w okolicy Domu Dziecka. Planowane są regularne kontrole, kampanie informacyjne w Domu Dziecka oraz współpraca z OSP i GKRPA w Przerośli.

Adresy Obszarów Działania

W ramach działań prewencyjnych, objęto uwagą następujące ulice i wsie w Filipowie i Nowej Pawłówce, a także w Przerośli, w tym między innymi Plac Stefana Batorego, ulicę Fabryczną oraz Wioskę Czostków.

Źródło: https://suwalki.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024