Urząd Miejski w Suwałkach przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dostosowanie swojej strony internetowej oraz aplikacji mobilnych do wymogów ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej. Strona internetowa miasta, umieszczona pod adresem um.suwalki.pl, została ostatnio zaktualizowana i jest częściowo zgodna z wymogami ustawy. Niemniej jednak, niektóre elementy, takie jak skany dokumentów czy multimedia, nadal nie są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Urząd wyłączył z obowiązku dostosowania niektóre treści, w tym mapy, multimedia starsze niż 23 września 2020 roku oraz dokumenty publikowane przed 23 września 2018 roku. Dodatkowo, treści od jednostek zewnętrznych nie podlegają tej samej kontroli dostępności. W razie problemów z dostępnością strony internetowej, można skontaktować się z Michałem Nowickim, korzystając z adresu e-mail [email protected] lub telefonu 875628161.

Urząd Miejski w Suwałkach zachęca mieszkańców do zgłaszania wniosków o udostępnienie informacji w formach alternatywnych. W przypadku odmowy realizacji żądania dostępności cyfrowej, istnieje możliwość złożenia skargi do Prezydenta Miasta Suwałki.

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Miejskiego została również poprawiona. Główne wejście wyposażono w schody i system przywoławczy dla pracowników urzędu. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są pochylnie. W budynku znajdują się również winda, toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz pomieszczenia wolne od barier architektonicznych.

Urząd Miejski w Suwałkach oferuje również wsparcie dla osób z dysfunkcją słuchu poprzez możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego z Fundacji Diarice. Dostępne są również pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących oraz urządzenia wspomagające dla osób niewidomych i słabowidzących, takie jak elektroniczna lupa i urządzenia lektorskie.

Strona internetowa urzędu zapewnia także udogodnienia takie jak nawigacja za pomocą klawisza tabulacji, wersja o dużym kontraście oraz możliwość zmiany wielkości czcionki. Urząd dąży do sukcesywnego usuwania treści niedostępnych cyfrowo i ich zastąpienia treściami dostępnymi cyfrowo.

W ramach działań na rzecz poprawy dostępności, Urząd Miejski w Suwałkach wyznaczył koordynatorów odpowiedzialnych za różne aspekty dostępności. Ich zadaniem jest wsparcie osób z potrzebami specjalnymi oraz monitorowanie i koordynowanie działań urzędu w zakresie dostępności.

Urząd Miejski w Suwałkach udostępnia również aplikacje mobilne, takie jak Suwalska Karta Mieszkańca, dostępne zarówno na systemy Android, jak i iOS, ułatwiające dostęp do informacji i usług miejskich.

Źródło: https://um.suwalki.pl/

Archiwum: styczeń 2024