Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach ogłasza start projektu mającego na celu aktywizację osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie. Inicjatywa, nosząca nazwę „”Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Suwałkach – 2024 r.””, jest wspierana finansowo przez Europejski Fundusz Społeczny Plus. Realizacja projektu odbywa się pod egidą Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, z naciskiem na Priorytet VII, skupiający się na zatrudnieniu i edukacji dorosłych, w ramach Działania 7.1.

Projekt kierowany jest przede wszystkim do osób, które napotykają trudności na rynku pracy. Do grupy docelowej zaliczają się m.in. osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze oraz młodzież w wieku 18-29 lat, szczególnie z grupy NEET (not in education, employment, or training). Osoby młode, biorące udział w projekcie, będą poddawane ocenie umiejętności cyfrowych, a w razie konieczności ich kompetencje zostaną uzupełnione.

Program zapewnia młodym uczestnikom wysokiej jakości oferty zatrudnienia lub stażu zgodnie ze standardami Gwarancji dla Młodzieży w Polsce. Zgodnie z zasadami projektu, pomoc należy zaoferować w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do programu.

Rozpoczynając od 25 stycznia 2024 r., Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach przyjmuje wnioski o organizację staży, prac interwencyjnych oraz przyznanie bonów na zasiedlenie. Dla osób w wieku 18-29 lat przewidziano staże trwające do 8 miesięcy dla 45 osób, z dodatkowym wsparciem takim jak zwrot kosztów dojazdu czy opieka nad dzieckiem. Dla osób powyżej 30 roku życia, w ramach prac interwencyjnych, przewidziano refundację do 6 miesięcy dla 15 osób, również z wsparciem towarzyszącym.

Interesanci mogą uzyskać więcej informacji w pokojach nr 23 i 24 (tel. 87 565 26 74/ 87 565 26 75) oraz w zakładce „”Staż, Bon na zasiedlenie”” na stronie internetowej urzędu. Osoby zainteresowane pracami interwencyjnymi powinny odwiedzić pokój nr 19 (tel. 87 565 26 76) lub zajrzeć do odpowiedniej zakładki na stronie internetowej.

Osoby bezrobotne, które chcą wziąć udział w projekcie, zapraszamy do doradców klienta w pokojach nr 5, 6, 7, 9, 10. Wnioski o organizację stażu, prac interwencyjnych oraz bonu na zasiedlenie są dostępne w zakładce „”dokumenty do pobrania””. Planowane harmonogramy naborów wniosków na inne formy wsparcia, jak wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, rozpoczną się 15 lutego 2024 r., a na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 1 marca 2024 r.

Wypełnione wnioski można składać pocztą tradycyjną na adres urzędu, osobiście w sekretariacie (pokój nr 15) lub elektronicznie przez platformę ePUAP. Wnioski elektroniczne powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Źródło: https://suwalki.praca.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024